Not known Factual Statements About reintegratie

Laat ons weten wat u mist of wat er beter kan op uwv.nl, zodat wij dat kunnen verbeteren. Wij sturen u geen antwoord, ook niet op vragen more than uw eigen situatie. Bel hiervoor UWV Telefoon.

In deze situatie gaat het om aangepast eigen of ander werk dat u binnen of buiten het bedrijf moet of wilt doen. Passend werk is werk dat u achieved uw ziekte nog kunt doen. U vraagt dit oordeel aan omdat u wilt weten of het werk dat u moet of wilt doen in uw situatie passend voor u is.

Als de werkgever na het overleg satisfied alle betrokken partijen geen re-integratieplan opmaakt, omdat hij meent dat dat technisch of objectief onmogelijk is, of om gegronde redenen redelijkerwijze niet kan worden geëist, moet hij dit motiveren in een verslag (art. I.4-74, §4). Dit kan bv. het geval zijn wanneer het gaat om een micro-onderneming, die slechts zeer beperkte mogelijkheden heeft van aangepast of ander werk, of die kantoren heeft op een hogere verdieping die alleen toegankelijk is for each lure terwijl de werknemer geen trappen meer kan lopen.

Maar soms is het niet mogelijk om by using het eerste spoor te re-integreren. Bijvoorbeeld omdat er bij jou geen passende functie beschikbaar is voor de langdurige zieke werknemer.

U ontvangt de declaratie ‘Verhaal uitkeringskosten WW’ altijd rond de achttiende van de maand. Heeft u reintegratie geen declaratie ontvangen? Stuur ons dan een bericht through het werkgeversportaal. Vermeld uw debiteurennummer en geef aan van welke maand u de declaratie wilt ontvangen.

Toen ik tot de conclusie kwam dat ik niet meer als leerkracht verder kon zat ik toch wel een periode in een dip. Het re-integratie traject bij Onderwijs-Herstart heeft me er weer bovenop geholpen.

Aanvragen deskundigenoordeel door werknemer Documenten opsturen voor situatie 1: Kan ik mijn eigen werk weer volledig doen?

U kunt wijzigingen doorgeven fulfilled het formulier Wijzigingen doorgeven als u een Ziektewet-uitkering heeft. Stuur het formulier naar:

Verder gelden op alle niveau’s specifieke uitkeringsregelingen. Het verschil tussen ‘gewone’ werknemers in het onderwijs en ambtenaren in het onderwijs is vooral zichtbaar als het gaat om ontslag.

De prettige en professionele coaching trokken mij als snel more than de streep. Ik heb inmiddels weer een nieuwe baan en ik heb de ondersteuning van Onderwijs-Herstart als zeer nuttig ervaren.

Krijgt u de kans om passend werk te doen? Dan moet u dat altijd accepteren. Wat passend is, hangt van verschillende zaken af. Zoals van uw gezondheid en van de zwaarte van het werk. Aangepast werk in de sociale werkvoorziening wordt meestal niet als passend werk beschouwd.

Het re-integratieplan is een cruciaal onderdeel van een re-integratietraject. Het wordt opgestart na de re-integratiebeoordeling doorway de preventieadviseur-bedrijfsarts, tenzij die oordeelde dat uw werknemer definitief arbeidsongeschikt is en bij u ook geen ander werk kan uitvoeren.

Het doel van een tweede spoor traject is het zoeken naar werk bij een andere werkgever. Langdurig verzuim is voor niemand prettig. De kans is groot dat er sprake is geweest van tegenslagen en teleurstellingen.

U krijgt via het werkgeversportaal alleen actuele gegevens more than uitkeringen en eventuele mutaties. Deze gegevens worden wekelijks ververst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *